top of page

Međunarodni dan žena 2024

Pročitajte o Mreži za osnaživanje žena ovde.

Dostignuća projekta i ključni nalazi

Rezime dostignuća projekta i ključnih nalaza za 2022. godinu možete pronaći ovde.

Ažuriranju projekta za mart 2020. možete pristupiti ovde.

Međunarodni dan žena 2023

Pogledajte naš članak - Zašto je Savezništvo važno za svakog!

Okvir za praćenje zapošljavanja zasnovan na zaslugama

Da li ste se ikada zapitali da li nešto jeste ili nije zapošljavanje zasnovano na zaslugama? Sada možete sigurno proveriti. Eksperti za procenu iz Projekta za zapošljavanje viših lica Britanske ambasade u konsultaciji sa kosovskim organizacijama civilnog društva razvili su alatku za praćenje zapošljavanja na osnovu zasluga.
 

Ovaj alat je besplatno dostupan i mogu ga koristiti menadžeri ljudskih resursa za proveru praksi svoje organizacije; interna/spoljna revizija ili tela koja obezbeđuju nezavisnu kontrolu ili nadzor.
 

Da biste saznali više, jednostavno kliknite ovde:

Okvir za praćenje zapošljavanja zasnovan na zaslugama (pdf)

Okvir za praćenje zapošljavanja zasnovan na zaslugama (MS Word)

Rodna raznolikost i inkluzija

Da bismo proslavili Međunarodni dan žena 8. marta 2022. godine, objavili smo uputstva u nastavku kako bismo osigurali rodnu raznolikost i uključivanje u procese zapošljavanja

Članci o proceni

Projektni tim objavljuje seriju redovnih članaka na temu procene i selekcije koji se mogu naći u nastavku. Pratite društvene mreže Britanske ambasade i redovno se vraćajte ovde za ažuriranja.

Vodič za kandidate

Ako ste videli oglas za posao za koji želite da se prijavite, smernice i saveti koji su dati u nastavku imaju za cilj da vam pruže najbolje šanse za uspeh u procesu selekcije. Dobijanje najboljeg kandidata za obavljanje posla je u interesu svih. To osigurava da se posao obavlja najbolje što može - to je prednost i za organizaciju i za građane Kosova.

 

Dobijanje najboljeg kandidata je u interesu svih kandidata - bez obzira jeste li to vi ili ne - to je znak poštenog i kredibilnog procesa regrutacije.

 

Ova podrška je obezbeđena u dva dela, koji se odnose na fazu užeg izbora i fazu intervjua. Svaka sadrži niz praktičnih predloga i saveta za maksimiziranje vaših šansi za uspeh u procesu selekcije.

 

Izjava o zaštiti podataka

Sledeća Izjava o zaštiti podataka objaŠnjava na koji će se način prikupiti, obrađivati i sačuvati podaci kandidata kao deo uključenosti partnera u projekat.

Resursi za zapošljavanje na osnovu zasluga

Početkom 2020. godine održane su obuke za menadžere ljudskih resursa u centralnim i opštinskim javnim institucijama. Svrha ovih sesija bila je da se poveća razumevanje i primena selekcije zasnovanog na zaslugama. Delegatima je dostavljen priručnik za procenu na osnovu zasluga, kao i niz slajdova resursa koji uvode metodologiju. Ovim resursima može se pristupiti u nastavku.

bottom of page