Vodič za kandidate

Ako ste videli oglas za posao za koji želite da se prijavite, smernice i saveti koji su dati u nastavku imaju za cilj da vam pruže najbolje šanse za uspeh u procesu selekcije. Dobijanje najboljeg kandidata za obavljanje posla je u interesu svih. To osigurava da se posao obavlja najbolje što može - to je prednost i za organizaciju i za građane Kosova.

 

Dobijanje najboljeg kandidata je u interesu svih kandidata - bez obzira jeste li to vi ili ne - to je znak poštenog i kredibilnog procesa regrutacije.

 

Ova podrška je obezbeđena u dva dela, koji se odnose na fazu užeg izbora i fazu intervjua. Svaka sadrži niz praktičnih predloga i saveta za maksimiziranje vaših šansi za uspeh u procesu selekcije.

 

Izjava o zaštiti podataka

Sledeća Izjava o zaštiti podataka objaŠnjava na koji će se način prikupiti, obrađivati i sačuvati podaci kandidata kao deo uključenosti partnera u projekat.

Resursi za zapošljavanje na osnovu zasluga

Početkom 2020. godine održane su obuke za menadžere ljudskih resursa u centralnim i opštinskim javnim institucijama. Svrha ovih sesija bila je da se poveća razumevanje i primena selekcije zasnovanog na zaslugama. Delegatima je dostavljen priručnik za procenu na osnovu zasluga, kao i niz slajdova resursa koji uvode metodologiju. Ovim resursima može se pristupiti u nastavku.

Korisni Linkovi