top of page

Obuka

Razvoj karijere za žene - Žene u rukovodstvu (ili žene koje teže da budu liderke)

Datum

nedelja koja počinje 14/11/2022

nedelja koja počinje 21/11/2022

Mesto

Priština

Učesnici

70+ menadžera iz različitih centralnih i opštinskih javnih institucija zainteresovanih da se prijave za više rukovodstvo u javnom sektoru

Pregled sadržaja

 • Učesnici su podstaknuti da razviju:

 • Plan ličnog razvoja/karijere

 • Poverenje u svoj stil vođstva i komunikacije

 • Mrežu kolega, viših lidera i stručnjaka oblasti

 • Pristup mreže kolega, viših lidera i stručnjaka oblasti

 • Kliknite na „Uputstva i članci“ da biste pronašli vezu za paket kandidata (2022) u odeljku „Vodič za kandidate“.

Prijava i priprema za intervju u okviru regrutacije na osnovu zasluga

Datum

nedelja koja počinje 14/11/2022

nedelja koja počinje 21/11/2022

Mesto

Priština

Učesnici

70+ menadžera iz različitih centralnih i opštinskih javnih institucija zainteresovanih da se prijave za više rukovodstvo u javnom sektoru

Pregled sadržaja

 • Učesnici su podstaknuti da razviju:

 • Dublje poznavanje principa i pristupa intervjuisanja ROZ

 • Mogućnost podnošenja prijave za poziciju kao i propratno pismo

 • Njihovo razumevanje opsega kompetencija koje se procenjuju

 • Njihovo poznavanje faza ROZ intervjua

 • Tehnike za samouvereno promovisanje iskustava i dostignuća

 • Kliknite na „Uputstva i članci“ da biste pronašli vezu za paket kandidata (2022) u odeljku „Vodič za kandidate“.

Priprema žena za rukovodeće pozicije – žene na rukovodećim pozicijama

Datum

Maj 2022

Mesto

Priština

Učesnici

30+ menadžera iz različitih centralnih i opštinskih javnih institucija zainteresovanih da se prijave za više rukovodstvo u javnom sektoru

Pregled sadržaja

 • Učesnici su podstaknuti da razviju:

 • Plan ličnog razvoja/karijere

 • Poverenje u svoj stil vođstva i komunikacije

 • Poznavanje principa i pristupa Regrutacije na Osnovu Zasluga (ROZ)

 • Mrežu kolega, viših lidera i stručnjaka oblasti

 • Kliknite na „Uputstva i članci“ da biste pronašli vezu za paket kandidata (2022) u odeljku „Vodič za kandidate“.

Radionica ocenjivanja veština 1 - Generalni Sekretari

Datum

nedelja 15/10/2018

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

Generalni sekretari koji će biti članovi Komisije za buduće procese izbora viših državnih službenika.

Pregled sadržaja:

 • Procena zasnovana na kompetencijama

 • Efikasno ispitivanje

 • Principi bodovanja

 • Ocenjivanje dokaza

 • Izbegavanje pristrasnosti u proceni

Radionica naprednih veština (Generalni Sekretari)

Datum

nedelja 15/10/2018

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

Generalni sekretari iskusni u metodologiji, koji će i dalje biti članovi Komisije za procese selekcije viših državnih službenika.

Sadržaj:

 • Naučene lekcije do sada

 • Potencijalna poboljšanja 

 • Napredne tehnike ispitivanja

 • Održivost procesa

 • Izbegavanje pristrasnosti u proceni

Uvod u regrutovanje na osnovu zasluga

(HR menadžeri)

Datum

Februar 2020

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

100+ menadžera za ljudske resurse iz svih centralnih i opštinskih javnih ustanova

Pregled sadržaja:

 • Gledaj stranicu Resursi za Slajdove i Paket sredstva

Uvod u intervjue na osnovu zasluga (HR menadžeri)

Datum

Februar 2020

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

100+ menadžera za ljudske resurse iz svih centralnih i opštinskih javnih ustanova

Pregled sadržaja

 • Gledaj stranicu Resursi za Slajdove i Paket Sredstva

Niz aktivnosti obuka i razvoja su sprovedene u tri faze projekta na Kosovu, kako bi se podržale prakse regrutiranja  (zapošljavanja) zasnovane na zaslugama.  Učesnici su bili aktuelni generalni sekretari, akademike, predstavnici civilnog društva i predstavnici departmana za ljudske resurse. Ova obuka ima za cilj širenje upotrebe revidiranih praksi selekcije, kako bi se osiguralo da širi spektar procesa (izvan ovog neposrednog projekta) deluje u skladu sa principima prakse selekcije koja je objektivna, osnovana na dokazima, pravedna i transparenta.

 

U okviru projekta Faza 3. (od juna 2021. do marta 2024.) završen je širok spektar aktivnosti obuka i razvoja. Ovo je uključilo:

bottom of page