top of page

Konferencije

Konferencije projekta su održane 2018, 2019. i 2022. godine. Najskorija konferencija je održana u novembru 2022. godine, sa učesnicima iz Kosovskih institucija, vlade, opština, međunarodne donatorske zajednice, civilnog društva i uspešnih imenovanih osoba na visoke javne pozicije. Premijer je bio glavni govornik, i dnevni red je uključivao panel diskusiju o prednostima regrutiranja zasnovanog na zaslugama. Prisustvovalo je preko 90 ljudi i bila ja pokrivena od Kosovskih medija.

 

Sažetak dostignuća projekta i ključne nalaze za 2022. godinu možete pronaći ovde.

bottom of page