Conferences

U 2018. i 2019. godini, u okviru projekta održane su konferencije zainteresovanih strana, koje su pružale mogućnosti da se ovi akteri ažuriraju o napretku i rezultatima projekta, pruže povratne informacije o značajnim ograničenjima i preprekama i identifikuju mogućnosti za poboljšanje.

Konferencija u martu 2019. održana je sa pozvanim učesnicima iz kosovskih institucija, vlade, opština, međunarodne donatorske zajednice, civilnog društva i kandidata za konkurse. Premijer i predsednik Skupštine održali su ključne reči. Učestvovalo je preko 75 ljudi i na Kosovu je bilo medijskog izveštavanja.

Takva konferencija je takođe bila zakazana za mart 2020., ali je otkazana nekoliko dana pre nego što je održana zbog pandemije COVID 19 i mera izolacije koju je usledila Vlada Kosova.

 

Ažuriranje narativa projekta sa informacijama koje su trebale biti predstavljene na konferenciji marta 2020. možete preuzeti ovde.

Jedani drugi kratak pregled činjenica o napretku projekta do marta 2020. godine se može videti ovde.