top of page

Članak 5: Zašto je Savezništvo važno za svakog!

Poboljšanje zastupljenosti žena na višim organizacionim nivoima je nešto što ljudi smatraju važnim, ali organizacione intervencije za poboljšanje situacije su sporadične, ograničene i uravnotežene sa drugim prioritetima i vremenskim obavezama. Međutim, nivo stope napretka je spora i frustrirajuća.

 

Dok mnogi ljudi (i žene i muškarci) veruju u ekonomski i moralni imperativ da bi se popravila ravnoteža – izazovno je da znamo šta može napraviti održivu razliku na dugoročnom smislu.

 

Jedan od skorijih koncepata u široj raznolikosti, jednakosti i inkluziji je 'Savezništvo'. Savezništvo je ono gde: “aktivna podrška za prava manjine ili marginalizovane grupe, a da niste deo njihovog članstva“. U praksi, što se tiče roda, to znači da muškarci prepoznaju da nisu imali iste izazove i prepreke kao žene. Možda su imali druge prepreke, ali kao većinska grupa to nisu dodatne prepreke na osnovu roda. Oni treba da izaberu ako žele da urade razliku u jednoj grupi kojoj ne pripadaju, prosto zato što znaju da je to ispravna stvar koju treba uraditi.

 

 

Mogući uticaj Savezništva je da onima koji su trenutno na višim pozicijama (uglavnom muškarcima) daje pristup pružanju podrške talentovanim ženama koje teže prema postignućima. To počinje rušiti patrijarhat iznutra i stvara mogućnosti u toj razmeri koja nije ranije postojala.

 

Za muškarce je važno da razmisle kako mogu da pomognu u pravcu stvaranja pravičnosti, umesto da budu saučesnici suprotnog preko nečinjenjem ili držanjem statusa quo-a. Promena je moguća samo kroz vaših akcija i napora da stvorite savezništvo koje ide dalje od jednakosti i prema pravičnosti.

 

Za žene je korisno da razmisle kako utiču i promovišu pravičnost. Kako bi vama (kao grupi ili pojedincima) moglo biti potrebno nešto, što se razlikuje od statusa quo-a. Za one koje su postigle više pozicije, kako osigurati da vi podržavate druge žene da vas slede u liderskim pozicijama.

 

U okviru regrutiranja, jedan od načina na koji muškarci mogu biti saveznici, je da osiguraju da podržavaju, ohrabruju i razvijaju žene unutar i van svojih organizacija preko pristupa na obuke, razvoju, iskustvu, uslovima rada i resursima (uključujući tehnologiju) koji će podržati njihovu sposobnost da apliciraju za rukovodeće pozicije u budućnosti. Drugi način je da osigurate da kada napustite svoju trenutnu više poziciju liderstva, da ste podržali dovoljno žena da budu kvalifikovane za podnošenja aplikacije, da povećavate verovatnoću da oni koji donose odluku o regrutiranju da odabiraju, i da odabiranje uključuje žene.

 

Projekat Britanske Ambasade je organizovao radionice kako bi podržao žene da pređu na više liderske pozicije. Naš sledeći korak će uključiti ​​podršku muškaraca na rukovodećim pozicijama da praktikuju savezništvo.

 

Ako ste jedan muškarac sa visokom pozicijom u organizaciji – zapitajte sebe, kako možete reći svojoj ćerci, sestri ili ženi da ste učinili svet više jednakim i inkluzivnim  mestom za dobrobit svih.

bottom of page