top of page

Mapa i resursi imenovanja na visokim položajima

Svrha mape procesa je da obezbedi skup uputstava i resursa za podršku onima koji su uključeni u vođenje procesa regrutacije za imenovanja na visokim javnim položajima. Njena namera je da podrži dugoročnu održivost regrutovanja zasnovanog na zaslugama za imenovanja na visokim položajima na Kosovu. Predviđene grupe korisnika su stručnjaci LjR, članovi Komisija, predstavnici sekretarijata, Odbori javnih preduzeća, itd.

Osnovni resurs je sama mapa procesa – to je dijagramski prikaz zadataka, odgovornosti i odluka (određena za nosioce uloga) potrebnih da bi se omogućilo da se proces zapošljavanja lako prati i sprovede prema doslednom visokom standardu. Ova mapa pokazuje kako se proces regrutovanja zasnovanom na zaslugama može sprovesti kroz sedam ključnih faza.

Za svaku od ovih faza, mapa procesa daje ključne detalje aktivnosti koje treba završiti, kao i nosioca glavne odgovornosti za svaku od njih. Takođe pruža veze do niza pratećih dokumenata i resursa koji podržavaju efikasno sprovođenje regrutovanja zasnovanog na zaslugama.

U februaru 2023. godine, 48 predstavnika javnih institucija sa Kosova učestvovalo je u konsultacijama, kroz koje su dobili priliku da daju povratne informacije o nacrtu mape procesa i materijala.

Pristup potpunom procesu mape možete naći ovde

bottom of page