top of page

Rezultati završenih procesa - 2022

  • LinkedIn

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2022. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati (ili koji imaju preko 70% za procese u okviru Zakona o Javnim Zvaničnicima – u daljem tekstu ZJZ procesi).

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama i prezentaciju.  Za ZJZ procese, ovo je dopunjeno pismenim testom,.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Direktor Kancelarije za registraciju, sertifikaciju i finansijsku kontrolu političkih subjekata (CIK)

Intervjui

5-7 Decembar 2022

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više.

Članovi Komisije:

Kreshnik Radoniqi (Predsedavajući)

Niman Hajdari

Vlora Spanca

Yll Buleshkaj

Krenare Dermaku

Izvršni Direktor u Kosovski Telekom 

Intervjui

5-6 Decembar 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Kreshnik Domi        22.5

Maksimalno bodova:   40

Članovi Komisije:

Shpëtim Dobra (Predsedavajući)

Mimoza Vila

Florina Jerliu

Sajmije Thaçi 

Agim Muçaj 

Remzi Ahmeti

Izvršni Direktor - Kosovska Katastarska Agencija (ZJS)

Interviews

15-16 November 2022

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više.

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Edi Gusia

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Generalni Sekretar - Ministarstvo Prosvete, Nauke, Tehnologije i Inovacija (ZJS)

Intervjui

5-7 oktobar 2022

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Fadile Dyla:         74.0%

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Edi Gusia

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Izvršni Direktor u RKV Priština 

Intervjui

8-9 Septembar 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Shaqir Rexhepi        24.0

Arsim Fetahu           23.5

Luan Hoti                 22.5

Maksimalno bodova:   40

Članovi Komisije:

Teuta Ukshini (Predsedavajući)

Albana Berisha-Qehaja

Fadil Berisha

Saxhide Mustafa

Izvršni Direktor u Termokos 

Intervjui

7-8 Septembar 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Fisnik Osmani                       24

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Ariana Pireva (Predsedavajući)

Shuajb Mehmeti

Mentor Maliqi

Mirlinda Zhushi

Generalni Direktor Kosovskog Fonda za Energetsku Efikasnost

Intervjui

8-10 & 18 August 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

 

Naim Bujupi                       29

Ahmet Ismaili                     28.5

Njomza Hoxha                   28.5

Blerta Vula-Rizvanolli         23.5

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Alban Nevzati (Predsedavajući)

Leonita Shabani

Taulant Hoxha

Afrim Prokshi

Besnik Berisha

Generalni Sekretar - NNOCSK (ZJS)

Intervjui

27 - 28 Juli 2022

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Bujar Sadiku        79.59

Tefik Mahmuti      70.34

Članovi Komisije:

 

Bukurije Burjani (Predsedavajući)

Blerim Hasani​

Bedri Xhafa

Naim Gashi

Safet Fazliu

Direktor Finansijske Obaveštajne Jedinice

Intervjui

9, 10, 21 Maj 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

 

Fetah ZEJNULLAHU       28.0

Behar Xhema                  25.0

Maksimalno bodova: 40

Imena kandidata koji se mogu predložiti se objavljuju pod uslovom da se izvrše odgovarajuće provere od Agencija za borbu protiv korupcije.

Članovi Komisije:

Klit Shala (Predsedavajući)

Enis Spahiu

Ahmet Ismaili

Generalni Sekretar - Ministarstvo Odbrane (ZJS)

Intervjui

22/06/2022

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više.

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Edi Gusia

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Vodoprivredno Preduzeće "Ibër - Lepenc"              Članovi Odbora

Intervjui

4-8, 20-22, 26 April 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Denis DAUTAJ                23.0

Shaqir REXHEPI             21.5

Remzi SELIMI                 21.0

Fidaim JASHARI             19.5

Violeta HOXHA               19.5

Valon JAHAJ                   19.5

Saxhide MUSTAFA          19.5

Mumin MORINA              19.5

Arbresha DINA                19.0

Bajram MUSTAFA            18.5

Avdullah NISHORI           18.5

Zijadin LUTOLLI              17.5

Muzafer LUMA                17.5

Maksimalno bodova: 30

Imena kandidata koji se mogu predložiti se objavljuju pod uslovom da se izvrše odgovarajuće provere od Agencija za borbu protiv korupcije.

Članovi Komisije:

Leonita Shabani-Mullarama (Predsedavajući)

Blerim Camaj

Fadil Berisha

Naim Gashi

Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje Priština  - Članovi Odbora

Intervjui

14-25 mart 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Teuta Ukshini                   27.0

Albana Berisha-Qehaja   25.5

Riza Dembogaj                25.5

Vildane Maloku                25.0

Shaqir Rexhepi                22.5

Evetar Zeqiri                    20.5

Fadil Berisha                   20.5

Erdon Arifaj                     20.0

Arbresha Dinaj                20.0

Idriz Maliqi                       19.5

Bashkim Halabaku          19.5

Saxhide Mustafa             19.0

Milaim Qeriqi                   18.5

Blerim Bala                      18.0

Shuajb Mehmeti              18.0

Mumin Morina                 18.0

Edi Daci-Prapashtica      17.0

Burim Hajdini                  16.5

Maksimalno bodova: 30

Imena kandidata koji se mogu predložiti se objavljuju pod uslovom da se izvrše odgovarajuće provere od Agencija za borbu protiv korupcije.

Članovi Komisije:

Irfan Lipovica (Predsedavajući)

Bajram Mustafa

Blerim Camaj

Hyrmet Mydyti

Merita Kasapolli

Merita Uruçi

Intervjui

14-17 Mart 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Ardian HOTI             27.0

Skodran MANAJ      21.0

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Hikmete Bajrami (Predsedavajući)

Ferat Salja

Armend Muja


 

Intervjui

6-9, 13-14 Dec. 21 &

21 Jan. 2022

Kandidati koji se mogu imenovati:

Bezad HALILAJ           23.0

Merita KASAPOLLI      21.0

Ramadan GASHI         21.0

Skender HAZIRI          19.5

Lumnije AJDINI           19.5

Ibrahim KRASNIQI      19.0

Valdrin KRASNIQI       19.0

Valbona RAIFI             18.5

Mustafë PLLANA         18.5

Lulzim BEQIRI             16.5

Lulzim PIRRAKU         16.5

Maksimalno bodova: 30

Članovi Komisije:

Naim Bardiqi (Predsedavajući)

Fikrije Zymberi

Filloreta Gashi

Rifat Blakaj

Jeta Zagragja

Albana Berisha-Qehaja

bottom of page