top of page

Rezultati završenih procesa - 2021

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2021. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati (ili koji imaju preko 70% za procese u okviru Zakona o Javnim Zvaničnicima – u daljem tekstu ZJZ procesi).

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama i prezentaciju.  Za ZJZ procese, ovo je dopunjeno pismenim testom, procenom CV-a i računanjem prošlih procena performanse.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Direktor Agencije Protiv Korupcije

Intervjui

30/11/2021 & 1-2- 6-7-8/12/ 2021

Kandidati koji se mogu imenovati:

Yll Buleshkaj  31.5

Lulzim Ismajli  29.5

Visar Krasniqi  29.0

Afrim Atashi  27.5

Shaip Havolli   26.0

Basri Kastrati  22.5 

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Adnan Rrustemi (Predsedavajući)

Artan Abrashi

Dimalj Basha

Driton Selmanaj

Hajdar Beqa

Hydajet Hyseni


 

Generalni Sekretar – Kancelarija Premijera (ZJS)

Intervjui

08-09-10

/11/2021

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Arben Krasniqi                 76.2%

Florim Canolli                   73.9%

Lulzim Beqiri                    71.1%

Članovi Komisije:

Edi Gusija (Predsedavajući)

Bedri Džafa

Ramiz Krasnići

Arton Beriša

Safet Fazljiu

Predsednik Tela za Razmatranje Nabavki

Intervjui

11-15 & 18-19 /10/ 2021

Kandidati koji se mogu imenovati (Bodovanje od PI):

Ardian Behra – 26.5

Ruždi Morina – 25.0

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Sudija Mejreme Mema (Predsedavajući)

Sudija Nenad Lazić

Sudija Hajriz Hoti

Članovi Tela za Razmatranje Nabavki

Intervjui

11-15 & 18-19 /10/ 2021

Kandidati koji se mogu imenovati (Bodovanje od PI):

Vjosa Gradinaj-Medžuani – 27.0

Ruždi Morina – 25.0

Boban Petković – 24.0

Faruk Redžaj – 24.0

Šqipe Hoti – 22.5

Gazmend Gaši – 22.0

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Sudija Mejreme Mema (Predsedavajući)

Sudija Nenad Lazić

Sudija Hajriz Hoti

Agencija za Civilnu Registraciju - Generalni Direktor (ZJS)

Intervistat

13/10/2021 to 15/10/2021

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Artan Dreshaj              73.7%

Blerim Camaj              73.7%

Članovi Komisije:

Edi Gusija (Predsedavajući)

Bedri Džafa

Ramiz Krasnići

Arton Beriša

Safet Fazljiu

Energetska Korporacija Kosova - Izvršni Direktor

Intervjui

28/09/2021 to 01/10/21

Kandidati koji se mogu imenovati

Nagip Krasniqi – IP Score = 26.5

 

Maksimalno bodova: 40

Članovi Komisije:

Rezarta Plana (Predsedavajući)

Merita Kasapolli

Arbnor Pula

Bezad Halilaj

Generalni Sekretar - Ministarstvo Pravde (ZJS)

Intervjui

29/09/2021

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Ljuljzim Beqiri                 73.2%

Članovi Komisije:

Edi Gusija (Predsedavajući)

Bedri Džafa

Ramiz Krasnići

Arton Beriša

Safet Fazljiu

Generalni Sekretar – MONTI (ZJS)

Intervjui

28/09/2021

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više.

Članovi Komisije:

Edi Gusija (Predsedavajući)

Bedri Džafa

Ramiz Krasnići

Arton Beriša

Safet Fazljiu

Generalni Sekretar – Ministarstvo Unutrašnjih Poslova (ZJS)

Intervjui

27/09/2021

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više

Članovi Komisije:

Edi Gusija (Predsedavajući)

Bedri Džafa

Ramiz Krasnići

Arton Beriša

Safet Fazljiu

Generalni Revizor

Intervjui

15-16 & 22-23

/07/ 2021

Kandidati koji se mogu imenovati (samo od strane Partnera za Implementaciju)

Maksimalno bodova: 40

Vlora Spanca        33.0

Bezad Halilaj        24.5

Skender Haziri      24.0

Ujkan Bajra           23.5

Bedri Peci             23.0

Članovi Komisije:

Fehmi Mehmeti (Predsedavajući)

Ismet Krasnići

Mjelma Carabregu

Sokol Havoli

Arton Demhasaj

Članovi odbora RUE-a

Intervjui

28-29/01/2021

Kandidati koji se mogu imenovati (samo od strane Partnera za Implementaciju)

Maksimalno bodova: 40

Naim Sahiti          24.0

Skender Xani       24.0

Članovi Komisije:

Fatos Cerimi (Predsedavajući)

Izedin Bitici

Drin Haraçia

Arsim Kulici

Sulejman Daka

Generalni Direktor Kosovske Carine

Intervjui

19-21/01/2021

Kandidati koji se mogu imenovati (samo od strane Partnera za Implementaciju)

Maksimalno bodova: 80

Agron Lugaljiu       64.5

Bahri Berisa         62.5

Ekrem Hajdari        56.5

Bashkim Arifi         56.0

Članovi Komisije:

Enis Spahiu (Predsedavajući)

Izedin Bitici

Rozafa Ukimeraj

Luljeta Elezaj

Albert Krasniqi

Članovi odbora Telekoma

Intervjui

12-14/01/2021

Kandidati koji se mogu imenovati (samo od strane Partnera za Implementaciju)

Maksimalno bodova: 30

Teki Sala                 26

Mimoza Vila          23.5

Bujar Hasimi           21

Spetim Dobra         20

Mehmet Berisha    16.5

Sajmie Taci            16.5

Članovi Komisije:

Izedin Bitici (Predsedavajući)

Rozafa Ukimeraj

Ahmet Zejnulahu

Refike Sülҫevsi

Sahe Tahiraj-Kukaj

Generalni Direktor Kosovske Policije

Intervjui

10-11/01/2021

Kandidati koji se mogu imenovati (samo od strane Partnera za Implementaciju)

Maksimalno bodovanje: 40

Samedin Mehmeti 29.5

Fahredin Vrbovci 26.0

Redžep Sijarina 24.0

Članovi Komisije:

Izedin Bytyqi (Predsedavajući)

Rozafa Ukimeraj

Lulzim Ejupi

Refike Sülҫevsi

Florent Tahiraj

bottom of page