top of page

Rezultati završenih procesa - 2020

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2020. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati.

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama, prezentaciju i psihometrijski test.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Predsedavajući odbora RUE-a

Intervjui

26-27/11/2020

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

​​

Maksimalni rezultat: 40

1 Bekim Jakupi   27.0

 

2 Ljuan Morina    25.0

Članovi Komisije:

Fatos Qerimi (Predsedavajući Panela)

Izedin Bitići

Drin Haraćia

Arsim Kuljiqi

Sulejman Daka

Članovi Odbora NKRM

Intervjui

14-18/12/2020

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

​​

Maksimalni rezultat: 30

Ibrahim Krasniqi                  23.0

Krešnik Rugova                   23.0

Skender Salahu                   22.5

Ibuš Luža                             22.5

Bujar Hasimi                        21.0

Bekim Troni                          20.5

Festim Kutljovci                   20.0

Džavit Raci                          19.5

Sali Mulaj                             18.0

Burim Fetaj                          17.5

Bali Taći                               17.5

Članovi Komisije:

Ljulzim Ejupi (Predsedavajući Panela)

Edi Gusija

Izedin Bitići

Bekim N. Hodža

Članovi nezavisnog nadzornog odbora za državnu službu

Intervjui

21-25/09/2020

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

​​

Maksimalni rezultat:  30

1 Jeton Koca   22.0

 

2 Ljuljzim Aliaj   21.5

 

3 Zule Gojnovci  19.5

 

4 Vjolca Kurtisaj  19.5

 

5 Ardita Hadznikaj-Demi  19.0

 

6 Vlora Kryeziu-Sulja  18.5

 

7 Arben Mehmeti   18.0

 

8 Faruk Redzaj   18.0

 

9 Esref Sabani   17.0

Članovi Komisije:

Valjdete Idrizi (Predsedavajući Panela)

Rasim Selmanaj

Valon Ramadani

Salih Zyba

Alban Hiseni

Valentina Bunjaku-Redzepi

Rezarta Krasniqi

Mergim Lustaku

Albert Kinoli

Komisioner Agencije za Informisanje i Privatnost

Intervjui

10-11/08/2020

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

​​

Maksimalni rezultat: 40

Krenare Sogojeva-Dermaku    27.0

Bujar Sadiku                            24.5

Članovi Komisije:

Fatmire Kolqaku (Predsedavajući Panela)

Beke Berisa (Zamenik Predsedavajućeg)

Ganimete Musliu (Član)

Ilir Tasholi (Član)

Rasim Demiri (Član)

Direktor Javnog Stambenog Preduzeća Priština

Intervjui 

11-13/02/2020

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

​​

Maksimalni rezultat: 45

Hajdar Hodzaj             26.0

Članovi Komisije:

Lendita Muderizi (Predsedavajući Odbora)

Dzevdet Ljeci (Član Odbora)

Arbnora Jashanica (Član Odbora)

​Bekim Pireva (Član Odbora)

bottom of page