top of page

Rezultati završenih procesa - 2018

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2018. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati.

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama, prezentaciju i psihometrijski test.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Generalni Sekretar,

Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju

Intervjui

9-11/01/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Niko od kandidata nije bio imenovan od strane Partnera za implementaciju.

Članovi Komisije:

Kaplan Haljimi (Predsedavajući) GS Ministarstva Pojoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Fitim Sadiku, GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Veton Firzi, GS Ministarstva za Kulturu, Omladinu i Sport

Prof. Bedri Statovci, Profesor fakulteta u Univerzitu Hadži Zeka

Olivera Ceni, Predstavnik NVO-a (Privredna Komora Kosova)

Direktor, Agencija za Stručno Obrazovanje i Osposobljavanje i Obrazovanje Odraslih

Intervjui

24-25/1/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Fikrije Zimberi:            31.5

Anton Gojani :             27.5

Članovi Komisije:

Kaplan Haljimi

(Predsedavajući) GS Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Demuš Šaša, GS Ministarstva za Evropsku Integraciju

Škelzen Sulja, GS Ministarstva za Bezbednosnu Snagu Kosova

Hisen Ismajli, Profesor, Univerzitet u Prištini

Olivera Ceni, Predstavnik NVO-a (Privredna Komora Kosova)

Generalni Direktor, Korektivna Služba Kosova

Intervjui

7-8/3/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Nehat Taći:                 25.0*

* Potreban je određeni razvoj ako se imenuje

Članovi Komisije:

Bajram Bujupi (Predsedavajući) Generalni Direktor Probacione Službe, Ministarstvo Pravde

Heset Loku, Direktor Popravne Službe, Ministarstvo Pravde

Driton Muharemi, Sudija Apelacionog suda

Besim Kelmendi, Državni tužilac

Avni Puka, Profesor u Univerzitetu u Prištini

Članovi Odbora, Telekom Kosova

Intervjui

12-17/3/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Fidel Krasniqi:            27.5

Enis Beriša:               25.5

Muhamet Spahiu:      25.5

Besa Šatri-Beriša:     24.0

Naser Rusinovci:       22.0

Arsim Gosalci:           20.0

Flamur Keća:             20.0

Ćemajl Ahmeti           19.5

Članovi Komisije:

Arben Čitaku (Predsedavajući) GS Ministarstva za Životnu Sredinu i Prostorno Planiranje

Veton Firzi GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta

Kujtim Gaši, Generalni Direktor, Agencija za Informaciono Društvo

Rozafa Ukimeraj, GS Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave

Nebih Šatri, GS Ministarstva Infrastrukture

Arton Beriša, GS Ministarstva Javne Administracije

Direktor, Centralna Agencija za Nabavke

Intervjui

28-29/3/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Behđet Rukići:            29.5

Osman Višaj:              28.0

Muhamet Selmani:     25.5

Behram Abazi:            21.5

Članovi Komisije:

Naim Baftiu (Predsedavajući), GS Ministarstva za Finansije

Nazmi Zenelaj, GS Ministarstva za Ekonomski Razvoj

Veton Firzi, GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta

Halil Kukaj, Profesor, Univerzitet u Prištini

Parim Bajrami, GS Privrende Komore Kosova

Direktor, Fond Zdravstvenog Osiguranja Kosova

Intervjui

04/07/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Fatmir Plakići:            30.0

Članovi Komisije:

Naim Bardići (Predsedavajući), Predsedavajući Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje

Dževat Zejnulahu, Član Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje

Rezart Haljilji, Član Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje

Izedin Bitići, Član Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje i GS Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite

Naim Ismajli, Član Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje i Gradonačelnik Opštine Štimlje 

Muhamedali Kodra, Član Odbora Fonda za Zdravstveno Osiguranje

Predsedavajući Odbora Regulatornog Ureda za Energiju

Intervjui

10-11/07/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Kandidat 1:                26.5

Fadil Ismajli:              26.0

Petrit Pepaj:               23.0

Članovi Komisije:

Fitim Sadiku (Predsedavajući), GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Fidaim Sahiti, Izvrsni Direktor Geološke Službe Kosova 

Veton Firzi, GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta

Ruždi Sefa, Profesor Univerziteta Hasan Priština 

Ilir Morina, Izvršni Direktor, Kosovska Agencija za Zaštitu Sredine (KEPA)

Generalni Direktor, Kosovska Policija

Intervjui

22-25/08/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Rašit Ćalaj:                  34.5

Samedin Mehmeti:      34.0

Gazmend Hodža:        28.5

Članovi Komisije:

Fitim Sadiku, (Predsedavajući) GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Rozafa Ukimeraj, GS Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave

Arben Čitaku, GS Ministarstva za Životnu Sredinu i Prostorno Planiranje

Florijan Ćehaja, Izvršni Direktor, Kosovski Centar za Bezbednosne Studije

Benasim Medić, Vršilac Dužnosti, Pritvorni Centar Mitrovica

Direktor, Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

Intervjui

19-20/9/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Florije Kika:               29.5

Članovi Komisije:

Selim Seljimi (Predsedavajući), Pravni Savetnik Premijera

Ekrem Kastrati, GS Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 

Veton Firzi, GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta

Zamenik Direktora Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

Intervjui

19-20/9/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Albijona Maloku:         27.5

Mark Bužala:              27.5

Enis Beriša:                27.0

Članovi Komisije:

Selim Seljimi (Predsedavajući), Pravni Savetnik Premijera

Ekrem Kastrati, GS Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 

Veton Firzi, GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta

Upravni Direktor, Energetske Korporacije Kosova (KEK) 

Intervjui

16-17/10/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Njazi Taći:                  28.5

Članovi Komisije:

Faruk Hajrizi (Predsedavajući) (Predsedavajući Odbora KEK-a)

Flanza Bećiri-Hodža (Član Odbora KEK-a)

Izet Ibrahimi (Član Odbora KEK-a) 

Mehdi Plašniku (Član Odbora KEK-a) 

Đeloš Vataj (Član Odbora KEK-a)

Ilir Rama (Član Odbora KEK-a)

Direktor Agencije Kosova za Akreditaciju

Intervjui

22-24/10/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Naim Gaši:                 33.0

Anton Gojani :            27.5

Afrim Loku:                 26.0*

Rifat Morina:               24.5*

* Potreban je određeni razvoj ako se imenuje

Članovi Komisije:

Izedin Bitići, (Predsedavajući) GS Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, 

Veton Firzi, GS Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta 

Naim Baftiu, GS Ministarstva Finansije

Ejup Fejza, Profesor na Prištinskom Univerzitetu

Fatljum Gogići, Predstavnik NVO-a

Generalni Sekretar Ministarstva za Inovacije i Preduzetništvo

Intervjui

07-08/11/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Enis Beriša:               25.0

Hajriz Koca:               22.5

Članovi Komisije:

Veton Firzi, (Predsedavajući) GS Ministarstva Kulture Omladine i Sporta

Fitim Sadiku, GS Ministarstva Spoljnih Poslova 

Kaplan Haljimi, GS Ministarstva Poljoprivrede Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Špetim Lajći, Profesor na Prištinskom Univerzitetu

Berat Rukići, Privredna Komora Kosova

Državni Advokat

Intervjui

29-30/11/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Arsim Zuka:               23.5

Sami Istrefi:               22.0

Članovi Komisije:

Ćemajl Marmulakaj, (Predsedavajući) GS Ministarstva Pravde

Ibrahim Beriša, Zamenik Glavnog Tužioca u Osnovnom Tužilaštvu u Prištini,

Šadije Grguri, Sudija za Teška Krivična Dela,

Baškim Preteni, Profesor u Prištinskom Univerzitetu,

Arton Demhasaj, Predstavnim civilnog društva

Članovi Odbora (4) Javnog Stambenog Preduzeća u Prištini

Intervjui

03-07/12/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Lendita Mekuli-Muderizi:  23.0

Arber Muljaku:                  20.0

Bekim Pireva:                   19.5

Arbnore Jašanica:            19.0

Komisija je morala da uzme u obzir i druge faktore pored rejtinga (tj. Radno iskustvo u računovodstvu)

Članovi Komisije:

Dren Kukaj, (Predsedavajući) Predsednik Komisije Deoničara

Veselj Makoli, Deoničar

Genc Šerifi, Deoničar

Članovi Komisije za Državnu Pomoć

Intervjui

11-12/12/2018

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 35

Fortuna Shaqiri Hađikadrijaj:  27.5

Alban Elšani:                          23.5

Mehmet Krasniqi:                   22.5

Baškim Mustafa:                     22.0

Asdren Osaj:                           20.0

Šćipe Arifaj :                           19.5

Članovi Komisije:

Driton Selmanaj, (Predsedavajući) Predsedavajući Skupštinske Komisije za Nadgledanje Javnih Financija 

Lumir Abdidžiku, Predsedavajući Skupštinske Komisije za Budžet i Finansije

Sala Beriša-Šalja, Predsedavajući Skupštinske Komisije za Ekonomski Razvoj, Trgovinu, Industriju i Regionalni Razvoj

Heading 1

bottom of page