top of page

Rezultati završenih procesa - 2017

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2017. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati.

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama, prezentaciju i psihometrijski test.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Generalni Direktor, Carina Kosova

Intervjui

12-13/1/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:  45

Bahri Beriša:               29.0

Članovi Komisije:

 

Naim Baftiju (Predsedavajući) (GS Ministarstva za Finansije) 

Rozafa Ukimeraj (GS Ministarstva za Administraciju Lokalne Samouprave)

Agron Madžuni (GS Ministarstva za Trgovinu i Industriju)

Generalni Direktor, Agencija za Zapošljavanje

Intervjui

27/2-2/3/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:  45

Drin Haraćija:              32.5

Kandidat 2:                 30.5

Članovi Komisije:

Naim Baftiju (Predsedavajući) GS Ministarstva za Finansije 

Kapljan Halimi, GS Ministarstva za Poljoprivredu

Fitim Sadiku, GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Bekim Balići, Univerzitet u Prištini

Burim Ejupi, Predstavnik NVO-a

Članovi odbora, KEK

Intervjui

25-28/3/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:  35

Flanza Bećiri-Hodža:   31.0

Arsim Fetahu:              29.0

Izet Ibrahimi:                26.0

Agim Matoši:                25.0

Ruždi Zećiri:                23.0

Đelosh Vataj:               21.5

Mehdi Plašniku:           20.0

Članovi Komisije:

Nazmi Zenelaj, (Predsedavajući), GS Ministarstva za Ekonomski Razvoj 

Naim Baftiu, GS Ministarstva za Finansije

Izedin Bitić, GS Ministarstva za Rad i Socijalnu Zaštitu

Beqir Mezeldžiu, Izvršni Direktor, Kosovska Agencija za Zaštitu od Radijacije i Nuklearnu Bezbednost

Ilir Morina, Izvršni Direktor, Kosovska Agencija za Zaštitu Sredine

Besijan Mustafa, Generalni Direktor u KIESA

Profesor Besfort Recaj, Univerzitet u Prištini, Prodekan Pravnog Fakulteta

Generalni Sekretar, Ministarstvo Pravde

Intervjui

08/11/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:  45

Ćemajl Marmulakaj:    32.5

Članovi Komisije:

Fitim Sadiku (Predsedavajući), GS Ministarstva Spoljnih Poslova

Arben Čitaku, GS Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Veton Firzi, GS Ministarstva za Kulturu, Omladinu i  Sport

Hadži Gashi, Dekan Pravnog Fakulteta, Univerzitet u Prištini

Berat Rukići, NVO/Predstavnik Privredne Komore Kosova

Članovi Izvršnog Odbora,

Regulatorni Ured za Energiju

Intervjui

2-4/12/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat:   40

Fadil Ismajli:               35.0

Kandidat 2:                 33.5

Naim Sahiti:                27.0

Skender Buja:             26.0

Članovi Komisije

Naim Baftiju (Predsedavajući), GS Ministarstva za Finansije

Fidaim Sahiti, Izvršni Direktor Geološke Službe Kosova / Ministarstvo za Ekonomski Razvoj

Veton Firzi, GS Ministarstva za Kulturu, Omladinu i Sport 

Bedri Draguša, Profesor u Prištinskom Univerzitetu

Luan Morina, Direktor Departmana / Ministarstvo za Ekonomski Razvoj

Generalni Sekretar,

Ministarstvo Trgovine i Industrije

Intervjui

19/12/2017

Kandidati koji se mogu imenovati:

(samo od strane Partnera za Implementaciju):

Maksimalni rezultat: 45

Gentijana Islamaj:      34.0

Članovi Komisije:

Arben Čitaku (Predsedavajući) GS Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Fitim Sadiku, GS, Ministarstvo Spoljnih Poslova 

Naim Baftiju, GS Ministarstva za Finansije

Bedri Statovci, Profesor, Univerzitet u Prištini

Parim Bajrami, Generalni Sekretar, Privredna Komora Kosova

Heading 1

bottom of page