top of page

Opštinski procesi - Septembar 2018 - Mart 2020

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi regrutovanja u opštinskim institucijama koji su dogovoreni za uključivanje u Memorandum o razumevanju sa opštinama. Procesi će se odvijati između septembra 2018. i marta 2020. godine.

Agencija Protiv Korupcije

Generalni Direktor

Regulatorni Autoritet Železnica
4 Ćlanova Odbora
Regulativna Komisija za Javne Nabavke
Predsedavajući i Ćlanovi
Telo za Razmatranje NabavkiPredsedavajući i Ćlanovi
Opština Peć
Autobuska Stanica u Peći
Predsednik i članovi odbora
bottom of page