Opštinski procesi - Septembar 2018 - Mart 2020

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi regrutovanja u opštinskim institucijama koji su dogovoreni za uključivanje u Memorandum o razumevanju sa opštinama. Procesi će se odvijati između septembra 2018. i marta 2020. godine.

Opština Priština
Javno Stambeno Preduzee

Članovi odbora

Opština Priština
Priština Parking
Predsednik i članovi odbora
Opština Priština
Autobuska Stanica Prištine
Predsednik i članovi odbora
Opština Priština
Sportski Centar Prištine
Predsednik i članovi odbora
Opština Peć
Autobuska Stanica u Peći
Predsednik i članovi odbora