top of page

Rezultati završenih procesa - 2023

  • LinkedIn

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2023. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati (ili koji imaju preko 70% za procese u okviru Zakona o Javnim Zvaničnicima – u daljem tekstu ZJZ procesi).

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama i prezentaciju.  Za ZJZ procese, ovo je dopunjeno pismenim testom,.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

Generalni Direktor u KIJU

Intervjui

14 - 15 Decembar

2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati (prema bodovanju Partnera za Implementaciju) Maksimalno Bodova 100%

Nijedan kandidat nije postigao 70% ili više

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Izvršni Direktor u AKPPM

Intervjui

12 - 13 Decembar

2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati (prema bodovanju Partnera za Implementaciju) Maksimalno Bodova 100%

Sejdë TOLAJ 77.70%

 

Pažnja. Ovaj proces je propao jer Zakon o javnim službenicima nalaze da se imena najmanje dva kvalifikovanih kandidata dostave organu za donošenje odluka. U ovom slučaju, samo jedan kandidat je postigao potreban rezultat.

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Članovi Odbora TRAINKOS (6)

Intervjui

25 - 30 Septembar

2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Jetmir NUKA               20.5

Vjollca SALIHU           20.0

Burim OBËRTINCA     18.5

Fatmir RUSHITI           18.5

Rexhep VASOLLI        18.5

Ruzhdi ZEQIRI            18.0

Mehdi LATIFAJ            17.5

Hasan PRETENI          17.5

Kreshnik LLESHI         16.5

 

Maksimalno bodova:     30

Članovi Komisije:

Denis Dautaj (Predsedavajući)

Edi Gusia

Fadil Berisha

Valon Prebreza

Članovi Odbora TREPČA (3)

Intervjui

18 - 21 Septembar

2023

Kandidati koji se mogu imenovati

  

Maksimalno bodova:     30

Partneri za implementaciju smatraju da nijedan od kandidata ne može biti nominovan.

Članovi Komisije:

Rrezarta Pllana (Predsedavajući)

Fikrije Zymberi

Hyrmet Mydyti​

Arberore Bernica

Fadil Bejta

Genc Hundozi

Generalni Direktor u KFEE

Intervjui

12 Septembar

2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Burim Leci                    25.5

Arben Avdyli                 23.5

 

Maksimalno bodova:     40

Članovi Komisije:

Alban Nevzati (Predsedavajući)

Leonita Shabani Mullarama

Nora Arifi

Sadri Rrmoku

Visar Hoxha

Generalni Sekretar - Ministarstvo Odbrane (ZJS)

Intervjui

12 Septembar

2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Gafurr Dugolli                 76.0

Pažnja. Ovaj proces je propao jer Zakon o javnim službenicima nalaže da se imena najmanje dva kvalifikovanih kandidata dostave organu za donošenje odluka. U ovom slučaju, samo jedan kandidat je postigao traženi rezultat.

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Anita Kalanderi

Fadile Dyla

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Članovi Odbora u KEK (1)

Intervjui

5 - 6 Septembar

2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Mehdi Latifaj                 19.5

Arton Ahmeti                 19.0

Jetmir Nuka                   18.0

 

Maksimalno bodova:     30

Članovi Komisije:

Leonita Shabani Mullarama (Predsedavajući)
Shaban Neziri

Fadil Berisha

Besim Kamberaj

Izja Mjeku

Valon Prebreza

Direktor Finansijske Obaveštajne Jedinice

Intervjui

11 Juli 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Behar Xhema                34.5

Fetah Zejnullahu           24.0

 

Maksimalno bodova:    40

Kandidati koji dostignu 60% (24 od 40) dostupnih bodova smatraju se kvalifikovanim za imenovanje prema odluci koju je objavio ministar finansija (NR: 15/2023)

Članovi Komisije:

Klit Shala (Predsedavajući)
Agron Llugaliu

Hekuran Nikci

Generalni Sekretar - Ministarstvo Pravde (ZJS)

Intervjui

30 Juni 2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Flutura Berbati-Zena    78.9

 

Anita Kalanderi            75.6

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)
Venera Çerkini 
Fadile Dyla
Bedri Xhafa
Safet Fazliu

Članovi Odbora u RUE

Intervjui

26, 27, 30, 31 

Maj 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Trim Shala                    19.0

Emanuel Bajra             18.0

Artan Sadiku                18.0

Ruzhdi Morina             18.0

Cyril Demaria               17.5

David A. Allen              17.5

Shpresim Vranovci       17.0

Behxhet Haliti               17.0

Arieta Koshutova          16.5

Frederick Artesani        16.5

 

Maksimalno bodova:    30

Članovi Komisije:

Bashkim Nurboja (Predsedavajući)

Vlora Spanca

Hekuran Murati

Članovi Odbora u RUE

Intervjui

02 - 05 Maj 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Adnan Preniqi              26.5

Arjeta Pajaziti-Qerimi   23.0

 

Maksimalno bodova:    40

Članovi Komisije:

Rifat Blakaj (Predsedavajući)

Servet Spahiu

Arben Kllokoqi

Članovi Odbora u Infrakos

Intervjui

06-10 &

13 Mart 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Genc Hundozi    20.0

Hasan Preteni     19.0

Besarta Zuka      19.0

Fitim Raci            18.5

Fatmir Rushiti      17.0

Edona Nahi         16.5

 

Maksimalno bodova:    30

Članovi Komisije:

Denis Dautaj (Predsedavajući)

Venera Cerkini

Leonita Shabani

Merita Uruci

Shaban Neziri

GSFT u Kosovski Telekom

Intervjui

09 Februar 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Feim Kelmendi            23.0

 

Maksimalno bodova:    40

Članovi Komisije:

Shpëtim Dobra (Predsedavajući)

Mimoza Vila

Florina Jerliu

Sajmije Thaçi 

Agim Muçaj 

Generalni Direktor Kosovske Agencije za Registraciju Preduzeća (ZJS)

Intervjui

06-08 Februar 2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%)

 

Nijedan kandidat nije dobio 70% ili više.

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Edi Gusia​

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Generalni Direktor Policije Kosova

Intervjui

06-07 Februar 

2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Gazmend Hoxha      27.5

 

Maksimalno bodova:    40

Članovi Komisije:

Fahrije Tërnava (Predsedavajući)

Naim Bardiqi

Blerim Hasani

Refike Sulçevsi

Skënder Perteshi

Članovi Odbora u Termokos

Intervjui

20-27 januar 2023

Kandidati koji se mogu imenovati

 

Visar Vokrri                       19

Mimoza Morina              17.5

Sytrime Dervisholli         17.5

Shukrije Morina              16.5

Vesa Kelmendi               16.5

Avni Gashi                      16.5

 

Maximalno bodova:  30

Članovi Komisije:

Alban Zogaj (Predsedavajući)

Jeta Rafuna

Milazim Vitija

Guverner Centralne Banke Kosova

Intervjui

21-25 Janar 2023

Kandidati koji se mogu imenovati:

 

Shkëndije Himaj         32.0

Ahmet Ismaili             28.0

Nexhat Kryeziu          27.5

Genc Rraci                24.5

Lulzim Ismajli             24.0

Fehmi Mehmeti          23.5

Maksimalno bodova:  40

Članovi Komisije:

Flamur Mrasori (Predsedavajući)

Nora Latifi-Jashari

Bashkim Nurboja

Izvršni Direktor Agencije za Razvoj Poljoprivrede

Intervjui

16-19 Janar 2023

Kandidati koji su dobili 70% ili više se smatra da se mogu imenovati  (prema bodovanju Partnera za Implementaciju).

(Maksimalno bodova 100%

Menderes Ibra        70.25​

Muzafer Luma         70.0

Članovi Komisije:

Naim Gashi (Predsedavajući)

Edi Gusia​

Bedri Xhafa

Safet Fazliu

Anita Kalanderi

Izvršni Direktor u Infrakos

Intervjui

10-12 Janar 

2023

Kandidati koji se mogu imenovati:

Naser Krasniqi        27.0​

Maksimalno bodova:  40

Članovi Komisije:

Edona Nahi (Predsedavajući)

Besarta Zuka

Genc Hundozi

Ova stranica navodi rezultate završenih procesa u 2023. Rezultati se objavljuju na zahtev Britanske ambasade, u skladu sa Memorandumom o razumevanju. Svrha publikacije je da poboljša transparentnost procesa selekcije za visoke javne zvaničnike, i ovo se sprovodi dalje nakon konsultacija sa Kosovskom Nacionalnom Agencijom za Zaštitu Ličnih Podataka.

Za svaki proces prikazani su datumi intervjua, zajedno sa imenima i ocenama partnera za implementaciju za kandidate koje partneri za implementaciju smatraju da se mogu imenovati (ili koji imaju preko 70% za procese u okviru Zakona o Javnim Zvaničnicima – u daljem tekstu ZJZ procesi).

U završnoj fazi intervjua svakog procesa, svi kandidati imaju  strukturirani intervju zasnovan na kompetencijama i prezentaciju.  Za ZJZ procese, ovo je dopunjeno pismenim testom,.

Maksimalan broj dostupnih tačaka varira između procesa, zavisno od formata specifične procene. U nastavku je prikazan maksimalni broj bodova za svaki proces.

Članovi Komisije i partneri za implementaciju ocjenjuju kandidate nezavisno jedan od drugog. Ocene koje dodeljuje svaki procenjivač su u proseku (odvojeno za Komisiju i partnera za implementaciju) da bi se proizvela dva seta konačnih rezultata kandidata (jedan za Komisiju i jedan za Partnera za implementaciju).

Za svaki proces, Komisija će podneti listu preporučenih kandidata, zajedno sa ocenama, odgovarajućim organima kako je navedeno u relevantnim propisima.

Za svaki proces, partneri za implementaciju će podneti jedan poverljivi izveštaj Britanskoj ambasadi. Ovaj izvještaj uključuje i njihove vlastite, i ocene Komisije, kao i sva zapažanja o performansi kandidata tokom procesa selekcije. Ovi izveštaji se dele i sa Premijerom i sa Predsednikom Skupštine, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju. Za Opštinska javna preduzeća, poverljivi izveštaji se dele sa relevantnim gradonačelnikom.

Rezultati prikazani u nastavku su samo oni koje dodeljuju partneri za implementaciju.

 

Identitet kandidata je anoniman (npr. Kandidat 1) gdje je kandidat to izričito zatražio.

 

Ovde su navedeni samo kandidati koji su najuspešniji. Drugi kandidati su možda ocenjeni u okviru procesa, ali su im dodeljeni niži rezultati od partnera za implementaciju u odnosu na druge kandidate.

 

Rezultati i zaključci koji su ovde istaknuti odnose se samo na opisani specifični proces odabira. Zaključak se ne bi trebao odnositi na prikladnost ili kompetentnost pojedinaca da obavljaju neku drugu funksiju (ulogu).

Rezultati i zaključci se zasnivaju na performansu kandidata u okviru ovog specifičnog procesa selekcije.

bottom of page