top of page

Centralni Procesi - 2022/2023

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi zapošljavanja za institucije koje su dogovorene za uključivanje u Memorandum o razumevanju između Vlade Kosova, Skupštine Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske. 

Procesi 2022/2023

CIK
Direktor Kancelarije za Registraciju, Sertifikaciju i Finansijsku Kontrolu Političkih Subjekata  
Policija Kosova
Generalni Direktor
Termokos
Članovi Odbora 
Infrakos
Članovi Odbora
Ministarstvo Pravde
Generalni Sekretar
Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje Priština
Glavni Izvršni Direktor 
Ministarstvo Odbrane
Generalni Sekretar 
Ministarstvo Obrazovanja 
Generalni Sekretar
Ministarstvo Spoljnih Poslova i Dijaspore

Generalni Sekretar 

Agencija za Investicije i Podršku Preduzećima na Kosovu (KIESA)
Glavni Izvršni Direktor
Kosovska Agencija za Zaštitu Životne Sredine

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Profesionalno Obrazovanje i Osposobljavanje za Odrasle Kosova (AVETAE)

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Administraciju Zaplenjene ili Konfiskovane Imovine

Glavni Izvršni Direktor

Zdravstveni Inspektorat

Glavni Izvršni Direktor

Kosovska Katastarska Agencija 

Glavni Izvršni Direktor

Kosovski Fond za Energetsku Efikasnost 

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Razvoj Poljoprivrede

Glavni Izvršni Direktor

Kosovska Agencija za Šume

Glavni Izvršni Direktor

Kosovski Institut za Javnu Upravu
Glavni Izvršni Direktor
Kosovska Agencija za Medicinske Proizvode i Opremu 
Glavni Izvršni Direktor
Kosovski Telekom
Glavni Izvršni Direktor
Kosovski Telekom
Glavni Finansijski Direktor
Regulativni Autoritet Železnica 
5 Člana Odbora
Centralna Agencija Nabavke
Kosovski Penzijski Štedni Fond 
6 Člana Odbora
Agencija za Statistiku Kosova
Nezavisni Nadzorni Odbor
Generalni Sekretar
Kosovska Agencija za Udruženje Informisanja 
Glavni Izvršni Direktor
Agencija Kosova za Akreditaciju
Glavni Izvršni Direktor
Poreska Administracija Kosova
Glavni Izvršni Direktor
Termokos
Glavni Izvršni Direktor
Termokos
Odbor
Centralna Banka 
Guverner
Direktor Trezora
Glavni Inspektorat
Agencije za Zapošljavanje
Regulatorni Ured za Energiju
2 Člana Odbora
bottom of page