Centralni Procesi - 2020

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi zapošljavanja za centralne institucije koje su dogovorene za uključivanje u Memorandum o razumevanju između Vlade Kosova, Skupštine Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske. Procesi će se odvijati od jula 2020. godine.

Institucija Narodnog Advokata
Narodni Advokat
Komisija revizije Regulatornog autoriteta za usluge vode
Predsednik
Državna Agencija za zaštitu ličnih podataka
Poverenik
Nezavisna Komisija za rudnike i minerale
Članovi
Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova
Članovi
Nezavisna Komisija za Medije
Članovi
Radio – Televizija Kosovo  
Članovi
Žalbeni odbor – Nezavisna komisija za medije
Članovi
Penzijsko štedni Trust Kosova   
Članovi
Regulatorni Ured energije
Članovi
Nezavisni Autoritet Konkurencije  
Članovi
Telo za razmatranje nabavki
Članovi
Agencija za besplatnu pravnu pomoć
Članovi

Dogovorena slobodna radna mesta na višim pozicijama u institucijama državne administracije, kao i u drugim institucijama državne administracije određeno Zakonom o javnim službenicima – Zakon br. 06/L – 114.

Dogovorena slobodna radna mesta na višim pozicijama u javnim preduzećima određeno Zakonom o javnim preduzećima – Zakon br. 03/L-087.

Ostala slobodna radna mesta na visokim pozicijama regulisana posebnim zakonima na osnovu zahteva jedne od Strana, i saglasnosti druge Strane.

Uz podršku Britanske ambasade u Prištini