top of page

Centralni Procesi - 2021/2022

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi zapošljavanja za institucije koje su dogovorene za uključivanje u Memorandum o razumevanju između Vlade Kosova, Skupštine Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske. Procesi će se odvijati od juna 2021. godine.

Agencija Protiv Korupcije

Generalni Direktor

Regulatorni Autoritet Železnica

4 Ćlanovi Odbora

Regulativna Komisija za Javne Nabavke

2 Ćlanova

Telo za Razmatranje Nabavki

Predsedavajući i Ćlanovi

Nacionalna Kancelarija za Reviziju

Nacionalni Revizor

Komisija za Državnu Pomoć  

Odbor

Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

Glavni Izvršni Direktor

Kosovska Agencija za Lekove i Medicinska Sredstva

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Registraciju Biznisa

Generalni Direktor

Agencija za Hranu i Veterinu

Glavni Izvršni Direktor

Katastarska Agencija Kosova 

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Administraciju Zaplenjene ili Konfiskovane Imovine

Glavni Izvršni Direktor

Agencija za Profesionalno Obrazovanje i Osposobljavanje i Obrazovanje za Odrasle Kosova (AVETAE)

Direktor

Agencija za Investicije i Podršku Preduzećima na Kosovu (KIESA)
Direktor
Agencija za Zaštitu Sredine
Glavni Izvršni Direktor
Agencija za Razvoj Poljoprivrede
Glavni Izvršni Direktor
Kosovska Agencija za Šume
Glavni Izvršni Direktor
Centralna Agencija za Nabavke
2 Ćlanovi
Zdravstvena Inspekcija
Glavni Izvršni Direktor
Kosovski Institut za Javnu Administraciju
Generalni Direktor
Finansijsku Obaveštajna Jedinica
Direktor
Kosovski Penzijski Štedni Fond (KPŠF)
2/3 Ćlanovi Odbora
Iber Lepenci
Ćlanovi Odbora
Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje D.D. Priština
Ćlanovi Odbora
Energetska Korporacija Kosova - KEK 
Ćlanovi Odbora 
Energetska Korporacija Kosova - KEK 
Glavni Izvršni Direktor
Kosovski Telekom - KT
Glavni Izvršni Direktor
Kosovski Telekom - KT
Glavni Finansijski Službenik
Ministarstvo Spoljnih Poslova
Generalni Sekretar
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Generalni Sekretar 
Ministarstvo Pravde
Generalni Sekretar 
Ministarstvo Obrazovanja
Generalni Sekretar 
Kancelarija Premijera (KP)
Generalni Sekretar 
Ministarstvo Odbrane
Generalni Sekretar 
Agencija za Civilnu Registraciju
Izvršni Direktor
Kosovska Agencija za Statistike
Generalni Direktor
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Službe Kosova
Generalni Sekretar
bottom of page