Centralni Procesi - 2020

Na ovoj stranici su navedeni svi procesi zapošljavanja za centralne institucije koje su dogovorene za uključivanje u Memorandum o razumevanju između Vlade Kosova, Skupštine Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske. Procesi će se odvijati od jula 2020. godine.

Telo za Razmatranje Nabavki

Članovi

Odbor Energetske Korporacije Kosova (KEK)

Direktori Odbora

Energetska Korporacija Kosova (KEK)

Direktor

Carina Kosova - Ministarstvo za Finansije

Generalni Direktor

Vodoprivredno Preduzeće "Iber Lepenc"  

Direktori Odbora

Kosovski Telekom

Direktori Odbora

Kosovski Telekom

Direktor

Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje "Priština"

Direktori Odbora

Regulatorni Ured za Energiju 

Članovi

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale 

Članovi

Agencija za Informacije i Privatnost (Nacionalna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka)

Komisioner

Nezavisni Nadzorni Odbor za Civilnu Službu Kosova

Članovi

Dogovorena slobodna radna mesta u visokim funkcijama u institucijama državne uprave i u drugim državnim institucijama prema Zakonu o javnim službenicima
Zakon Br. 06/L – 114.
Dogovorena slobodna radna mesta u visokim funkcijama u Javnim Preduzećima prema Zakonu o Javnim Preduzećima – Zakon Br. 03/L-087.
Ostala slobodna radna mesta u visokim funkcijama regulisana posebnim zakonima na osnovu zahteva jedne od stranaka, i saglasnosti druge.